BAN ĐIỀU HÀNH & CHUYÊN GIA

VNTIC HOLDINGS có đội ngũ chuyên gia ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tư vấn đầu tư, lập và quản lý dự án, M&A … Ngoài ra, với mạng lưới hàng trăm chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực thuộc Hệ sinh thái Doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi luôn tận tâm trong việc Tư vấn – Kết nối – Hỗ trợ hoạt động đầu tư, M&A đồng thời sẵn sàng song hành cùng Doanh nghiệp, nhận ủy thác của Qũy để Quản lý các Danh mục đầu tư tại Việt Nam & Quốc tế

01 Hungtt

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS.Ls Dương Mạnh Hùng
Chuyên gia tư vấn Đầu tư, M&A, Luật
đầu tư trong nước & Quốc tế,
Đối ngoại cấp cao.

Avt Cam Vy

PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vy
Chuyên gia Kinh tế
Phát triển hệ sinh thái
Phát triển kinh doanh, Chiến lược kinh doanh

Avt Phuong Pham

TV HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Phạm Thị Phượng
Chuyên gia Kinh tế
Quản lý phát triển nhân sự Quản lý dự án, chiến lược kinh doanh
Kiểm soát tài chính

05 Kiet

TV HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Võ Tuấn Kiệt
Chuyên gia tư vấn Chiến lược
Doanh nghiệp, Định giá Doanh
nghiệp, Phát triển Hệ sinh thái
Doanh nghiệp.

06 Minh

GIÁM ĐỐC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Ông Phạm Thế Minh
Chuyên gia Xúc tiến đầu tư, Phát triển nguồn Quỹ hỗ trợ DN

07 Hang

CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH
Bà Phạm Thu Hằng
Chuyên gia tư vấn và Quản lý tài
chính Doanh nghiệp.
Quản lý tài chính Dự án.

09 Cuong

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN
Ông Trần Kiên Cường
Chuyên gia tư vấn đầu tư BĐS,
Chứng Khoán & Sàn TMĐT

09 Mai

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ
Bà Thái Thị Huỳnh Mai
Luật sư tư vấn đầu tư, Dự án,
Doanh nghiệp.