GIỚI THIỆU VNTIC

Là một công ty đầu tư am hiểu về kinh tế, văn hóa và con người Việt Nam, mong muốn xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và phát triển bền vững. Đội ngũ sáng lập của VNTIC Holding cam kết chung một mục tiêu và đi cùng các dự án được nghiên cứu, đầu tư chuyên nghiệp và có hiệu quả cao; mang lại các giá trị phục vụ cộng đồng xã hội; Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để giúp cho doanh nghiệp Việt phát triển và vươn tầm Quốc tế

Tất cả các thành viên sáng lập của VNTIC Holding đều cam kết chung một mục tiêu, một tầm nhìn duy nhất đi cùng các dự án được nghiên cứu, đầu tư chuyên nghiệp và có hiệu quả cao, mang lại các giá trị phục vụ xã hội và cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các cổ đông và cộng đồng đầu tư về tiến độ thực hiện các cam kết này trong thời gian tới”, ông Hùng Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNTIC Holding cho biết.

Van Phong Vnntic Holding

SỨ MỆNH

Kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả dành cho cộng đồng Doanh nghiệp, Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt, Nâng cao chất lượng & hiệu quả danh mục đầu tư vào Doang nghiệp, Khởi nghiệp ĐMST. Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho Quỹ, Nhà Đầu tư trong và ngoài nước

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Na

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. CHÍNH TRỰC
  2. TẬN TÂM
  3. TRÁCH NHIỆM

BAN ĐIỀU HÀNH & CHUYÊN GIA

VNTIC HOLDINGS có đội ngũ chuyên gia ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tư vấn đầu tư, lập và quản lý dự án, M&A … Ngoài ra, với mạng lưới hàng trăm chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực thuộc Hệ sinh thái Doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi luôn tận tâm trong việc Tư vấn – Kết nối – Hỗ trợ hoạt động đầu tư, M&A đồng thời sẵn sàng song hành cùng Doanh nghiệp, nhận ủy thác của Qũy để Quản lý các Danh mục đầu tư tại Việt Nam & Quốc tế

01 Hungtt

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS.Ls Dương Mạnh Hùng
Chuyên gia tư vấn Đầu tư, M&A, Luật
đầu tư trong nước & Quốc tế,
Đối ngoại cấp cao.

Avt Cam Vy

PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vy
Chuyên gia kinh tế
Phát triển hệ sinh thái
Quản lý dự án, nhân sự
Phát triển kinh doanh, Chiến lược kinh doanh

Avt Phuong Pham

TV HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Phạm Thị Phượng
Chuyên gia Kinh tế
Quản lý phát triển nhân sự
Quản lý dự án, chiến lược kinh doanh
Kiểm soát tài chính

05 Kiet

TV HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Võ Tuấn Kiệt
Chuyên gia tư vấn Chiến lược DN, Định giá Doanh nghiệp, Phát
triển Hệ sinh thái Doanh nghiệp.

09 Cuong

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN
Ông Trần Kiên Cường
Chuyên gia tư vấn đầu tư BĐS,
Chứng Khoán & Sàn TMĐT

06 Minh

GIÁM ĐỐC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Ông Phạm Thế Minh
Chuyên gia Xúc tiến đầu tư, Phát triển nguồn Quỹ hỗ trợ DN

07 Hang

CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH
Bà Phạm Thu Hằng
Chuyên gia tư vấn và Quản lý tài
chính Doanh nghiệp.
Quản lý tài chính Dự án.

09 Mai

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ
Bà Thái Thị Huỳnh Mai
Luật sư tư vấn đầu tư, Dự án,
Doanh nghiệp.

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC