HỆ SINH THÁI PHÁT TRIỂN

VNTIC tự hào là đơn vị đồng hành cùng một số doanh nghiệp, các tổ chức, Viện – Trường đại học và Bộ khoa & học Công nghệ để xây dựng và phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự hình thành, phát triển và tăng trưởng đột phá của Startup Việt

He Sinh Thai Phta Trien