Enfoli

Dự án nghiên cứu và cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thuận theo các nguyên lý của tự nhiên.


Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của sự sống muôn loài. Sự rung động, tương tác, va đập của các sợi năng lượng với các tần số, cường độ và tính chất khác nhau hình thành nên thế giới hữu hình. Sự sắp xếp và hiện diện của muôn loài mang tính đa dạng, đó chính là hình thức tồn tại tạm thời của các vật thể hữu hình, là sự cô đặc của năng lượng do tương tác này hay khác mà ra.

Quả địa cầu là hành tinh xinh đẹp nhất trong toàn cõi vũ trụ. Con người là chủ thể, là sản phẩm hoàn hảo và tinh tế nhất của sự sống. Trong sự vận động không  ngừng nghỉ, con người cùng với khả năng tư duy của não bộ, cải tạo quả địa cầu, sáng tạo ra của cải vật chất, làm cho cuộc sống trần gian ngày càng tiện ích hơn.

Một thực tế đã và đang diễn ra, con người phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, từ các vấn đề nhỏ: ốm đau, bệnh tật, xáo trộn cuộc sống gia đình, trật tự xã hội … đến các vấn đề lớn hơn: sự biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai địa ách, dịch bệnh… không thể đo lường hết và giải quyết triệt để bằng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật truyền thống.

Đã đến lúc con người phải nhìn lại chính mình, quay về tâm, tìm về nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng mình, để biết “ Mình là ai, đến với trái đất này để làm gì?”
Chìa khóa duy nhất giải quyết mọi bế tắc, khổ đau là Tâm linh.

Tâm linh không thể định nghĩa là gì. Danh từ Tâm linh dùng để chỉ những quyền năng vô hình. Phải chăng chỉ khi nào con người biết, hiểu và sử dụng đúng mức những tri thức tâm linh thì mọi vấn nạn được giải quyết, và kiến tạo cuộc sống văn minh hậu con người.

enfoli.com

#oraido_mentor