Author Archives: webadmin

Enfoli

Dự án nghiên cứu và cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thuận theo các nguyên lý của tự nhiên. Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của sự sống muôn loài. Sự rung động, tương tác, va đập của các sợi năng lượng với các tần […]

Trưởng ban Cố vấn Ths Nguyễn Tấn Huy

Ths Nguyễn Tấn Huy

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Huy – Trưởng Ban Cố Vấn. Lĩnh vực cố vấn: Quản trị, chiến lược, Phát triển thị trường, Nhân sự, Team Buiding, Khởi nghiệp Huấn luyện Kỹ năng mềm. Kinh nghiệm phát triển thị trường lĩnh vực Điện tử, thiết bị số, phát triển các nhãn hàng thương hiệu Ipod Aple, […]