Master Nguyễn Thiện Tâm

Mr. Master Nguyễn Thiện Tâm

Lĩnh vực cố vấn: Công nghệ mới và các giải pháp phần mềm cho Doanh nghiệp.

Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, thiết kế và cung cấp các giải pháp phần mềm.

Các Doanh nghiệp của anh đang hoạt động tại Singapore và Việt Nam.

Hiện tại Avalon Solution Asia có các chi nhánh hoạt động tại Sài Gòn, Cần Thơ.

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC

  • Founder & CEO Avalon Solution Asia
  • Founder & CEO Vitop Media
  • Phó Chủ tịch Synova Solutions tại Singapore
  • Sáng lập & Giám đốc dự án ViDev01
  • Founder & CEO Vitop Mekong JSC
  • Co – Founder & Financial Director OhYeah Comunications
  • Business Development Director Sutrix Group
  • Production Direector at Sutrix Media
  • Coder & Team Leader at ACB Bank