Trưởng ban Cố vấn Ths Nguyễn Tấn Huy

Ths Nguyễn Tấn Huy

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Huy – Trưởng Ban Cố Vấn.

Lĩnh vực cố vấn: Quản trị, chiến lược, Phát triển thị trường, Nhân sự, Team Buiding, Khởi nghiệp

Huấn luyện Kỹ năng mềm.

  • Kinh nghiệm phát triển thị trường lĩnh vực Điện tử, thiết bị số, phát triển các nhãn hàng thương hiệu Ipod Aple, JBL, Belkin, Marware, XtreameMax, Zenus, Mophie,…
  • Thành viên HĐQT, cố vấn Ban điều hành các Cty Kỹ thuật sáng tạo : Việt Khoa, MGI, VBI, BizWorld, iToday, Abiz, Tây Việt, Ánh Ban Mai, VEG…
  • Huấn luyện đào tạo bán hàng, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp SMEs, Vietnamwork Learning…
  • Huấn luyện đào tạo về khởi nghiệp, Cố vấn, Giám khảo, Tổ chức các cuộc thi Khởi nghiệp…

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC HIỆN TẠI.

  • Chủ tịch học viện MGI
  • Tổng Thư ký CLB Doanh nhân SG
  • Phó chủ tịch tại Liên hiệp Phát triển kinh tế và Giáo dục
  • Tổng TK Hội đồng tại Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
  • Giám đốc Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Năng Thế Hệ Trẻ, Trực thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh Nhân Việt Nam.
  • Đồng sáng lập CLB Doanh nhân Khánh Hòa – SG