Category Archives: Member VNTIC Holding

Trưởng ban Cố vấn Ths Nguyễn Tấn Huy

Ths Nguyễn Tấn Huy

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Huy – Trưởng Ban Cố Vấn. Lĩnh vực cố vấn: Quản trị, chiến lược, Phát triển thị trường, Nhân sự, Team Buiding, Khởi nghiệp Huấn luyện Kỹ năng mềm. Kinh nghiệm phát triển thị trường lĩnh vực Điện tử, thiết bị số, phát triển các nhãn hàng thương hiệu Ipod Aple, […]