MR. DƯƠNG MẠNH HÙNG

Chủ tịch HĐQT

 • CỐ VẤN – CHUYÊN GIA
 • Chuyên gia và Quản trị, Dự án, Luật kinh tế.
 • Lĩnh vực cố vấn: Quản trị, chiến lược, Dự án, Luật, Khởi nghiệp
 • Kinh nghiệm tư vấn thành lập Dự án, Mua bán, Sát nhập Doanh nghiệp.
 • Tư vấn Luật Doanh nghiệp.

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC

 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng đầu Việt Nam
 • Giám đốc Công ty Luật TNHH Center Capital Law
 • Chủ tịch HĐQL Viện Đào Tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam
 • Phó Trưởng Thường trực VP Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam HCM
 • Trưởng VP Đại diện Công ty PV Inconess
 • Phó phòng Dự án Đầu tư: Cty Dịch vụ tư vấn đầu tư Invesscon
 • Chuyên viên phòng Kế hoạch, Sở Công nghiệp đặc khu Vũng Tàu Côn đảo