MRS. MARY PHAM

MRS MARY PHAM

Giám Đốc Tài Chính

 • CỐ VẤN – CHUYÊN GIA
 • Cố vấn chiến lược, Tổ chức doanh nghiệp theo mô hình Doanh nghiệp Số
 • Cố vấn Doanh nhân 
 • Lĩnh vực cố vấn: Chiến lược, Tài chính, Dự án, Tổ chức thị trường.
 • Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh nghiệm Thiết kế, Xây dựng Chiến lược, tổ chức, vận hành Doanh nghiệp theo các mô hình: Truyền thống, Network, Digital Business Model

Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị tài chính, dòng tiền, Kế toán, Kiểm toán

Kinh nghiệm tổ chức thị trường và vận hành doanh nghiệp cho đối tác liên kết.

Tư vấn, Cố vấn thiêt kế và Xây dựng Doanh nghiệp theo mô hình Số.

 • Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng đầu Việt Nam
 • CEO Viện đào tạo & phát triển Doanh nhân Việt Nam
 • CEO & Founder Công ty Cố Vấn Khởi Nghiệp Việt Nam
 • Giám Đốc Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt
 • Founder Sàn Giao Dịch Ý tưởng ( Trực tiếp & Số hóa)
 • Founder Oraido Group ( Oraido Health – Oraido Book – Oraido Medical – Oraido Insurance)