Đội ngũ lãnh đạo VNTIC

VNTIC Holdings Co., một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ, tập trung vào hoạt động mua bán, sáp nhập và đầu tư vào một số ngành và các dự án đặc biệt.

Công ty cảm ơn ông Kevin Thiện và các chuyên gia pháp lý tại CC Law đã giúp đỡ và hỗ trợ trong việc đạt được cột mốc quan trọng và mong đợi sự phát triển đầy đủ  các bộ phận sắp tới

Các bộ phận sẽ được tổ chức như một Quỹ đầu tư thay thế dự trữ (RAIF) và có thể được thành lập dưới hình thức công ty đầu tư có vốn biến đổi (SICAV) hoặc công ty hợp danh được giới hạn bởi cổ phần (SCA). Sẽ không có hạn chế nào về tài sản đủ điều kiện và RAIF được tự do giới thiệu bất kỳ loại tài sản và công cụ tài chính nào trong chính sách đầu tư của họ.

Công ty đã xác định một số dự án sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng xanh và bất động sản tại Việt Nam và cũng đã thu hút các đối tác địa phương đủ năng lực tham gia vào các chương trình này. Ngoài ra, công ty đã và đang làm việc chặt chẽ với các cố vấn và đối tác quốc tế để chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm Trao đổi Kim cương Châu Á đầu tiên tại Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các cổ đông và cộng đồng đầu tư về tiến độ thực hiện các cam kết này trong thời gian tới”, ông Hùng Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VNTIC Holdings cho biết.

VNTIC Holding Office
VNTIC Holding

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Luật sư Hùng

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Luật sư Thiện

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Ls THÁI THỊ HUỲNH MAI

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

VNTIC Holding

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

VNTIC Holding

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

CÁC DỰ ÁN ĐANG TƯ VẤN

VNTIC Holding

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

VNTIC Holding

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..