GIỚI THIỆU VNTIC

Là một công ty đầu tư am hiểu về kinh tế, văn hóa và con người Việt Nam, mong muốn xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tất cả các thành viên sáng lập của VNTIC Holding đều cam kết chung một mục tiêu, một tầm nhìn duy nhất đi cùng các dự án được nghiên cứu, đầu tư chuyên nghiệp và có hiệu quả cao, mang lại các giá trị phục vụ xã hội và cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các cổ đông và cộng đồng đầu tư về tiến độ thực hiện các cam kết này trong thời gian tới”, ông Hùng Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNTIC Holding cho biết.

VNTIC Holding Office

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC