Author Archives: VNTIC Holding

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp và dịch vụ luật sư nội bộ

Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, chuyển đổi, mua bán, sát nhập Doanh nghiệp Tư vấn, hỗ trợ rà soát, soạn thảo toàn bộ các tài liệu pháp lý Doanh nghiệp: Điều lệ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính và quản trị Doanh nghiệp; Quy […]