Chỉ định thầu rút gọn theo quy trình cho mọi trường hợp

Chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP cần làm gì? Những loại hồ sơ và thủ tục nào cần chuẩn bị? Khi nào được thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn? Tất cả những câu trả lời thường gặp về vấn đề này sẽ được giải đáp trong bài viết “Chỉ định thầu rút gọn theo quy trình cho mọi trường hợp” dưới đây.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP

1. Chuẩn bị hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm:

 • Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất;
 • Những thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu;
 • Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu.
 • Tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

 • Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;
 • Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.
 • Chuẩn bị Dự thảo Hợp đồng trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về những đề xuất của nhà thầu

 • Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu.
 • Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất
 • Chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có hồ sơ đề xuất hợp lệ;
 • Đủ năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu;
 • Mức giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

4. Công khai kết quả chỉ định thầu rút gọn

Công khai kết quả và tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Những gói thầu được quyền áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Theo điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC

 • Những gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề.
 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;
 • Những gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước.
 • Gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.

Chỉ định thầu rút gọn áp dụng đối với các gói thầu quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC: Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng.

Hạn mức chỉ định thầu rút gọn theo quy định

 • Những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công : không quá 500 triệu đồng.
 • Gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên:không quá 100 triệu đồng
 • Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công : không quá 1 tỷ đồng.

Quy định về việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn

I. Theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể :

Trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, đối với những gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu:

 • Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi,  thời gian thực hiện, chất lượng công việc nội dung công việc cần thực hiện, những yêu cầu cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
 • Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Đối với những gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

 • Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
 • Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, thời gian thực hiện, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và những nội dung cần thiết khác.
 • Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.
 • Tiến hành ký kết hợp đồng

 

II. Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC, cụ thể :

Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15

 • Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu,
 • Dự thảo cần đề cập đến phạm vi, thời gian thực hiện, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
 • Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.
 • Kết quả chỉ định thầu phải được công khai theo quy định.

Đối với gói thầu quy định tại Khoản 2 Điều 15

 • Bên mời thầu căn cứ vào Mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được người có thẩm quyền xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
 • Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;
 • Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu rút gọn tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;
 • Ký kết hợp đồng: Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng

Lưu ý: Nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức chỉ định thầu thông thường để bảo đảm Mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện chỉ định thầu thông thường.

Tóm lại vấn đề “Chỉ định thầu rút gọn theo quy trình cho mọi trường hợp” 

Trên đây là quy trình chỉ đình thầu rút gọn đã được cập nhật mới nhất. Những quy định và điều kiện áp dụng của từng gói thầu cụ thể cũng đã được chúng tôi liệt kê đầy đủ ở trên. Hi vọng rằng bài viết này cung cấp đến quý đọc giả những thông tin thật sự hữu ích