Tư vấn pháp lý doanh nghiệp và dịch vụ luật sư nội bộ

  • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, chuyển đổi, mua bán, sát nhập Doanh nghiệp
  • Tư vấn, hỗ trợ rà soát, soạn thảo toàn bộ các tài liệu pháp lý Doanh nghiệp: Điều lệ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính và quản trị Doanh nghiệp; Quy chế dân chủ cơ sở; Hợp đồng lao động; Hợp đồng trách nhiệm .v.v.
  • Tư vấn vận hành, quản trị Doanh nghiệp, đặc biệt các Công ty Đại chúng.
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp
  • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế
  • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
  • Đăng ký Mã vùng trồng; Đăng ký mã cơ sở đóng gói hàng nông sản xuất khẩu.
  • Tư vấn thiết kế và các thủ tục thẩm duyệt Phòng cháy, chữa cháy cho công trình, nhà xưởng;